0 5

Mkhondo FM Team Photoshoot

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Mkhondo FM 98.6 Team

0 0

Umcimbi wokwethulwa kwemiklamo

Umcimbi wokwethulwa kwemiklamo eyahlukahlukene okuhloswe ngayo ukuthuthukisa izindawo zasemakhaya eMkhondo, ubeyumpumelelo. Umaspala umkhondo ngokubambisana nehhovisi lika mama uNomvula Monkonyane uNgqongoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle, namuhla wethule imiklamo ezndaweni zasemakhaya eNswephe kanye nase Rasplaas. Imiphakathi lena ibizohlonyuliswa ngomkla mo wamanzi ahlanzekile kanye nezindawo zangasese. Okunye bekwenziwa namuhla ukuthulwa kosonkontilaki ngohlu lwemisebenzi abazoyenza. Umeya womkhandlo uMkhondo umnumzane uVusi […]

Mkhondo FM News
0 0

USodolobha womkhandlu uMkhondo eRusplaas

USodolobha womkhandlu uMkhondo ngaphansi kweqembu likakhongolose nokubambisa nosomabizini bendawo, izolo bavakashele izindawo zasemakhayo erasplaas ngenxa yezimo abaphila ngaphansi kwazo. Ngokusho kukasodolobha umnumzane uVusi Motha uthi lemizi emithathu abazibophezele ukuyakhela izindlu, iyaludinga ngempela usizo, isimo simanzonzo. Kokunye abafike bakwenza banikele ngomfaniswano weskole kanye nemali yokudla laba osomabhizinisi bendawo. Ezindabeni zomsakazo ngingu Sphumelele Shabangu


Upcoming shows
Sunday 7:00 pm

Choral Music

Sunday 8:30 pm

Uthini uNkulunkulu Ngathi


Now On Air
Now On Air

Choral Music

7:00 pm 8:30 pm


Show Schedule

Choose a day


Deep end

1:00amMonday

1:00amMonday

[...]

Learn more

6:00amMonday

[...]

Learn more

Uvolwakho

9:00amMonday

9:00amMonday

[...]

Learn more

Mid-day connection

12:00pmMonday

12:00pmMonday

[...]

Learn more

Sihamba nawe drive

3:00pmMonday

3:00pmMonday

[...]

Learn more

6:00pmMonday

[...]

Learn more

Sports Preview

7:00pmMonday

7:00pmMonday

<img class="alignnone size-full wp-image-4172" src="https://mkhondofm986.co.za/wp-content/uploads/2018/01/ezemidlalo-mkhondo-fm.jpg" alt="" width="1024" [...]

Learn more

10:00pmMonday

[...]

Learn more

Deep end

2:00amTuesday

2:00amTuesday

[...]

Learn more

6:00amTuesday

[...]

Learn more

Uvolwakho

9:00amTuesday

9:00amTuesday

[...]

Learn more

Mid-day connection

12:00pmTuesday

12:00pmTuesday

[...]

Learn more

Sihamba nawe drive

3:00pmTuesday

3:00pmTuesday

[...]

Learn more

6:00pmTuesday

[...]

Learn more

The Bigger Picture

7:00pmTuesday

7:00pmTuesday

[...]

Learn more

Sakha isizwe

8:00pmTuesday

8:00pmTuesday

[...]

Learn more

Deep end

2:00amWednesday

2:00amWednesday

[...]

Learn more

Vuka sambe breakfast show

6:00amWednesday

6:00amWednesday

[...]

Learn more

Uvolwakho

9:00amWednesday

9:00amWednesday

[...]

Learn more

Mid-day connection

12:00pmWednesday

12:00pmWednesday

[...]

Learn more

Sihamba nawe drive

3:00pmWednesday

3:00pmWednesday

[...]

Learn more

6:00pmWednesday

[...]

Learn more

The Bigger Picture

7:00pmWednesday

7:00pmWednesday

[...]

Learn more

Sakha isizwe

8:00pmWednesday

8:00pmWednesday

[...]

Learn more

In the still of the night

10:00pmWednesday

10:00pmWednesday

[...]

Learn more

Deep end

2:00amThursday

2:00amThursday

[...]

Learn more

Vuka sambe breakfast show

6:00amThursday

6:00amThursday

[...]

Learn more

Uvolwakho

9:00amThursday

9:00amThursday

[...]

Learn more

Mid-day connection

12:00pmThursday

12:00pmThursday

[...]

Learn more

Sihamba nawe drive

3:00pmThursday

3:00pmThursday

[...]

Learn more

6:00pmThursday

[...]

Learn more

The Bigger Picture

7:00pmThursday

7:00pmThursday

[...]

Learn more

Sakha isizwe

8:00pmThursday

8:00pmThursday

[...]

Learn more

In the still of the night

10:00pmThursday

10:00pmThursday

[...]

Learn more

Deep end

2:00amFriday

2:00amFriday

[...]

Learn more

6:00amFriday

[...]

Learn more

Uvolwakho

9:00amFriday

9:00amFriday

[...]

Learn more

Mid-day connection

12:00pmFriday

12:00pmFriday

[...]

Learn more

Sihamba nawe drive

3:00pmFriday

3:00pmFriday

[...]

Learn more

6:00pmFriday

[...]

Learn more

The Bigger Picture

7:00pmFriday

7:00pmFriday

[...]

Learn more

Sakha isizwe

8:00pmFriday

8:00pmFriday

[...]

Learn more

10:00pmFriday

[...]

Learn more

Party Time

2:00amSaturday

2:00amSaturday

[...]

Learn more

Siyasabatha

5:00amSaturday

5:00amSaturday

[...]

Learn more

Umshado Lento

7:00amSaturday

7:00amSaturday

[...]

Learn more

Teens Corner

9:00amSaturday

9:00amSaturday

[...]

Learn more

Y-Zone

10:00amSaturday

10:00amSaturday

[...]

Learn more

Ezomdabu

12:00pmSaturday

12:00pmSaturday

[...]

Learn more

Ezemidlalo

3:00pmSaturday

3:00pmSaturday

<img class="alignnone size-full wp-image-4172" src="https://mkhondofm986.co.za/wp-content/uploads/2018/01/ezemidlalo-mkhondo-fm.jpg" alt="" width="1024" [...]

Learn more

Umgxobanyawo

4:00pmSaturday

4:00pmSaturday

<img class="alignnone size-full wp-image-4175 aligncenter" src="https://mkhondofm986.co.za/wp-content/uploads/2018/01/umgxobanyawo.jpg" alt="" width="860" [...]

Learn more

Official To 20

7:00pmSaturday

7:00pmSaturday

[...]

Learn more

The Rap Up

9:00pmSaturday

9:00pmSaturday

The Rap Up Hip Hop show is aired every Saturday between 21:00 - 01:00.

Basically, it is all about showcasing the local Hip Hop talents, preferably Mkhondo and Mpumalanga as a whole.

Learn more

Ikhwezi Lokusa

1:00amSunday

1:00amSunday

[...]

Learn more

Ezama Zion

5:00amSunday

5:00amSunday

<img class="alignnone size-full wp-image-4183 aligncenter" src="https://mkhondofm986.co.za/wp-content/uploads/2018/01/zion.jpg" alt="" width="1280" [...]

Learn more

7:00amSunday

[...]

Learn more

Reggae

10:00amSunday

10:00amSunday

[...]

Learn more

Music Rewind

12:00pmSunday

12:00pmSunday

[...]

Learn more

Just Jazz

2:00pmSunday

2:00pmSunday

[...]

Learn more

Silwa Nobugebengu

5:00pmSunday

5:00pmSunday

[...]

Learn more

Choral Music

7:00pmSunday

7:00pmSunday

<img class="alignnone size-full wp-image-4204" src="https://mkhondofm986.co.za/wp-content/uploads/2018/01/choral.jpg" [...]

Learn more

8:30pmSunday

[...]

Learn more

Late Night Affair

9:30pmSunday

9:30pmSunday

It’s aired every Sunday @ 21:00 till 01:00; we have somebody who assists on how to deal with love issues. Giving time of requesting songs and dedicate to someone. Then we also do chat about late night chat with grown people.

Learn more

Advertisers & Sponsors


Mkhondo FM 98.6

The Real Voice Of The People

Current track
TITLE
ARTIST