Umcimbi wokwethulwa kwemiklamo

Written by on January 16, 2018

Umcimbi wokwethulwa kwemiklamo eyahlukahlukene okuhloswe ngayo ukuthuthukisa izindawo zasemakhaya eMkhondo, ubeyumpumelelo.

Umaspala umkhondo ngokubambisana nehhovisi lika mama uNomvula Monkonyane uNgqongoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle, namuhla wethule imiklamo ezndaweni zasemakhaya eNswephe kanye nase Rasplaas. Imiphakathi lena ibizohlonyuliswa ngomkla

mo wamanzi ahlanzekile kanye nezindawo zangasese.

Okunye bekwenziwa namuhla ukuthulwa kosonkontilaki ngohlu lwemisebenzi abazoyenza.

Umeya womkhandlo uMkhondo umnumzane uVusi Motha, ugqugquzele abantu ukuth bahloniphane babambisane ukuze intuthuko izoqhubekela phambili

Ube esechaza ngezinsolo zokuthi ushiye eskhundleni nezokuth uye waboshwa.

Phakathi kwezihambeli ebezihambele lomcimbi, uNdabezitha uYende.

Ezindabeni zomsakazo nginguSphumelele Shabangu


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Continue reading

Mkhondo FM 98.6

The Real Voice Of The People

Current track
TITLE
ARTIST