USodolobha womkhandlu uMkhondo eRusplaas

Written by on January 16, 2018

USodolobha womkhandlu uMkhondo ngaphansi kweqembu likakhongolose nokubambisa nosomabizini bendawo, izolo bavakashele izindawo zasemakhayo erasplaas ngenxa yezimo abaphila ngaphansi kwazo. Ngokusho kukasodolobha umnumzane uVusi Motha uthi lemizi emithathu abazibophezele ukuyakhela izindlu, iyaludinga ngempela usizo, isimo simanzonzo. Kokunye abafike bakwenza banikele ngomfaniswano weskole kanye nemali yokudla laba osomabhizinisi bendawo. Ezindabeni zomsakazo ngingu Sphumelele Shabangu


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Mkhondo FM 98.6

The Real Voice Of The People

Current track
TITLE
ARTIST